Kunst heeft vrienden nodig die haar een warm hart toedragen, die haar ondersteunen en voor haar werven. Het atelier van Mark Bischof wordt gesteund door de Stichting Museum Bewogen Beweging – dit particuliere initiatief ontvangt geen overheidssubsidies en kan alleen voortbestaan met de steun van vrienden en donateurs.

Door zijn complexiteit is het tentoongestelde werk alleen bij wijze van uitzondering in grote musea te zien. Uw steun maakt het mogelijk om het toch openbaar toegankelijk te maken.

Ook is financiële hulp hard nodig voor het onderhoud van de collectie en het organiseren van diverse activiteiten zoals het rondleiden van schoolklassen, het PingPongPakhuis-project, enz. Op de lange termijn is het de bedoeling om een andere ruimte te huren waar het bestaande werk optimaal gepresenteerd kan worden en om ook het werk in wording te kunnen plaatsen.

Vrienden van Atelier Mark Bischof genieten de volgende voordelen:
⁃ gratis entree
⁃ regelmatige ontvangst van de Vriendennieuwsbrief
⁃ uitnodiging tot de jaarlijkse vrienden-bijeenkomst
⁃ een set van 10 postkaarten

DONATIES
Leden van de vriendenkring steunen het atelier met een jaarlijkse donatie vanaf € 60.-
Het is ook mogelijk om het vriendenlidmaatschap voor een jaar kado te geven.

Stichting Museum Bewogen Beweging, kvk: 34310509

Bankgegevens:
Triodos Bank
IBAN: NL61 TRIO 0391 0003 14
BIC: TRIONL2U
Vermeld a.u.b. Uw naam en adres!

Contact: mark@markbischof.com

Bij voorbaat dank voor uw steun!